Příkop 838/6, 602 00 Brno město optotel@seznam.cz +420 602 737 198

Služby

Služby

Od roku 1997 s zabýváme výstavbou optických telekomunikačních sítí. Jsme schopni kompletně realizovat celou zakázku od kalibrace a hermetizace HDPE trubek, jejich přípravných oprav, přes záfuk, nebo zatažení, optického kabelu až po jeho ukončení v optickém rozvaděči nebo optické spojce, včetně osazení zemních boxů. 

Hlavní činnosti 

  • Kalibrace a hermetizace HDPE trubek
  • Záfuk optických kabelů a vláken
  • Záfuk svazku mikrotrubiček
  • Svařování optických vláken a měření optických tras

 

Realizace


Mýto 2007
Mýto 2007