Příkop 838/6, 602 00 Brno město optotel@seznam.cz +420 602 737 198

Kalibrace a hermetizace HDPE trubek

Kalibrace a hermetizace HDPE trubek

Kalibrací HDPE trubek zjišťujeme průchodnost trasy před zafukováním kabelů a mikrotrubiček nebo po dokončení výstavby nových tras HDPE trubek. V případě neprůchodnosti provádíme zaměření poruchy a její následné odstranění.  

Nedílnou součástí je provedení hermetizace (tlakutěsnosti) trasy HDPE trubek.   

Technika pro kalibraci
Technika pro kalibraci
Netěsnost trasy HDPE
Netěsnost trasy HDPE

Realizace


Mýto 2007
Mýto 2007