Příkop 838/6, 602 00 Brno město optotel@seznam.cz +420 602 737 198

Svařování a měření optických kabelů

Svařování a měření optických kabelů

Nedílnou součástí našich služeb je i ukončování optických kabelů v rozvaděčích a optických spojkách. Naše společnost je schopna kompletní dodávky rozvaděčů, spojek a pigtailů.

Svařování optických vláken provádíme svářečkami FUJIKURA. Dále provádíme závěrečná měření pomocí přístrojů EXFO a to nepřímou metodou OTDR (EXFO FTB-200) a přímou metodou (FOT-930). Pro vyhodnocení náměrů optických vláken využíváme software ZDOTDR.

Realizace


Mýto 2007
Mýto 2007