Příkop 838/6, 602 00 Brno město optotel@seznam.cz +420 602 737 198

Zafukování optických kabelů

Zafukování optických kabelů

Zafukování optických kabelů je prioritní zaměření naší společnosti. K této činnosti využíváme techniku od renomované Švýcarské firmy Plumettaz.  V současné době jsme schopni zafukovat veškeré typy optických kabelů od svazlů optických vláken až po kabely do průměru 22 mm. 

MicroJet PR M140 záfuk optických mikrokabelů a svazků vláken Ø 1 mm – 8 mm 
MicroJet PR M140 záfuk optických mikrokabelů Ø 3,5 mm – 8 mm
MiniJet P400 záfuk optických mikrokabelů a optických kabelů Ø 4 mm – 16 mm
CableJet záfuk optických kabelů Ø 6 mm – 20 mm
SuperJet záfuk optických kabelů Ø 14 mm – 22 mm

 

Optické kabely zafukujeme do předem připravených HDPE trubek anebo v současné době hojně využívaných mikrotrubiček. Nedílnou součástí pro samotné zafukování je stlačený vzduch. K jeho výrobě využíváme stroje značek Atlas Copco (záfuk do HDPE trubek) a Kaeser (záfuk do mikrotrubiček).

Další variantou zafukování optických kabelů je tzv. přifukování. Jedná se o záfuk kabelu nebo mikrotrubičky ke stávájícímu kabelu do HDPE trubky. K tomuto účelu využíváme Y-adapteru rovněž od společnosti Plumettaz

Realizace


Mýto 2007
Mýto 2007