Příkop 838/6, 602 00 Brno město optotel@seznam.cz +420 602 737 198

Mýto 2007

Mýto

V době výstavby mýtného systému na dálnicích a rychlostních komunikacích jsme se podíleli v roce 2007 na realizaci napojení mýtných bran na optickou síť.  Realizaci jsme prováděli jako subdodavatelé pro firmu MICHLOVSKÝ.

Napojení mýtných bran jsme prováděli především na rychlostní komunikaci R35 a R46 a také na dálnici D1.