Příkop 838/6, 602 00 Brno město optotel@seznam.cz +420 602 737 198

Zafukování svazku mikrotrubiček

Mikrotrubičky

Posledních několik let se zabýváme mimo záfuk optických kabelů, také záfukem svazku mikrotrubiček do HDPE trubek. K zafukování využíváme přístroj SuperJet KIT MD od společnosti Plumettaz. V současné době jsme schopni zafukovat níže uvedené svazky mikrotrubiček:

  • 2 x ∅10 mm
  • 3 x 10 mm
  • 5 x 10 mm
  • 3 x 10 mm+ 4 x 7 mm
  • 10 x 7 mm

Využití je především v městské zástavbě. Z jedné dostupné trasy se tak získá více tras bez nutnosti dalších výkopů. V případě obsazenosti HDPE trubky optickým kabelem je možnost i přífuku MT, dle možnosti.

Svazek MT 10x7mm
Svazek MT 10x7mm

Realizace


Mýto 2007
Mýto 2007